TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ HÀM GIANG  - HUYỆN TRÀ CÚ

Trà Cú: Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Hàm Giang
Ngày 17/8, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Trà Cú có buổi kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới Hàm Giang, là một trong ba xã sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2022 của huyện Trà Cú. Dự  và chỉ đạo buổi kiểm tra có ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Trà Cú.  
Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Hàm Giang, đến cuối tháng 7/2022 xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg  ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Các tiêu chí  chưa đạt gồm: Tiêu chí 9 về Nhà ở dân cư; tiêu chí 10 về Thu nhập; tiêu chí 11 về Hộ nghèo đa chiều; tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm.

Qua buổi kiểm tra nhằm giúp cho xã Hàm Giang thấy được những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục để thực hiện nhanh tiến độ về đích xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo lộ trình đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Trà Cú yêu cầu Ban Chỉ đạo Hàm Giang cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại trước tháng 10/2022 để hoàn chỉnh bộ hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo huyện, Văn phòng Điều phối huyện kiểm tra kỹ thuật, làm cơ sở đề nghị tỉnh kiểm tra công nhận, xem đây là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm của cả hệ thống chính trị của xã trong năm 2022. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới của xã Hàm Giang, nhằm tạo bộ mặt nông thôn đổi mới, phát triển toàn diện, nhất là đối với một xã có đông đồng bào dân tộc như Hàm Giang.

Được biết sau xã Hàm Giang, Văn phòng Điều phối nông thôn mới của huyện sẽ tiến hành kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới Kim Sơn, Ngãi Xuyên và xã nông thôn mới nâng cao Tập Sơn.

                                                           Tin, ảnh: HỒNG PHÚC

LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 9
  • Tất cả: 2841