TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ HÀM GIANG  - HUYỆN TRÀ CÚ

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 10/4/2023 về việc thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trà Cú
signed-signed-ke%20hoach%20so%2032%20100423%20thuc%20hien%20du%20an%207%20nang%20cao%20nang%20luc%20ct%20muc%20tieu%20qggnbv%20nam%202023%20.pdf
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 9
  • Tất cả: 2841