TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ HÀM GIANG  - HUYỆN TRÀ CÚ

Hướng đi mới cho phát triển cây màu ở Hàm Giang
     Hàm Giang là xã có điều kiện đất giống cát chiếm tỷ lệ lớn trong sản xuất nông nghiệp, rất thuận lợi cho phát triển cây màu chuyên canh, hay luân canh trên đất lúa. Phát huy hiệu quả đạt được trong những năm vừa qua, Hàm Giang thực hiện chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân trên cùng đơn vị diện tích canh tác. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của từ 70 triệu đồng/ha/năm lên đến hơn 100 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, có  nhiều hộ đạt lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm. Đây cũng là một hướng đi mới, phù hợp với tình hình sản xuất theo Đề án Tái cơ cấu của xã nhất là phù hợp với thời tiết có nhiều biến động.  Vài năm trở lại đây việc chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu đã đạt được những chuyển biến tích cực góp phần vào phát triển kinh tế tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng từ năm 2015 thu nhập bình quân toàn xã là 15,8 triệu đồng/người/năm đến cuối năm 2021 tăng lên 42 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó kéo giảm tỉ lệ hộ người của toàn xã năm 2015 tổng số hộ nghèo toàn xã là 501 hộ đến năm 2020 là 119 hộ.
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 9
  • Tất cả: 2841